Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο, ιντερνετικό περιβάλλον υπάρχει κάτι που λέγεται soft power για τα κράτη (και soft law για τη νομική επιστήμη, αλλά αυτό το θέμα δεν είναι του παρόντος). Με αυτό νοείται, σε αδρές γραμμές, η εικόνα που έχει η παγκόσμια κοινότητα για ένα...

read more